EBG-06-H

EBG-06-H

產品規格

口徑 06
最高使用壓力 (kg/cm2) 210