EBG-03-H

EBG-03-H

產品規格

口徑 03
最高使用壓力 (kg/cm2) 210